Eğitim Yapıları

PROJE ARA

İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Adıyaman Üniversitesi Besyo Binası

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kadirli MYO Binası

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bahçe MYO

Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kırıkhan Derslik ve Merkezi Birimler Binası

Kars Kafkas Üniversitesi Sosyal ve Sağlık Hiz. MYO

MAKÜ Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi

Adıyaman Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi

MAKÜ Sağlık Yüksek Okulu

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Sinop Üniversitesi MYO

Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi

Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Enstitü Binası

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Mustafa Kemal Üni. Deniz Bil. ve Tek. Fakültesi

Uşak Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi ve Yemekhane Binası İş Bitirme Belgesi

Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu

Balıkesir Üniversitesi Morfoloji Binası

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler MYO

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi

Gazi Üniversitesi Dekanlık ve Eğitim Fakültesi

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Düzce Üniversitesi Merkezi Amfi Ve Derslik Binası 2

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Altıntağ Belediyesi İmam Hatip Lisesi

Kastamonu Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Sarıseki Meslek Yüksek Okulu

Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksek Okulu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. Eğitim Fakülte Binası

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Çankırı Karatekin Üniversitesi Ilgaz Turizm Yüksek Okulu Kompleksi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İ.İ.B.F

Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Diller Y.O

Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Açık Öğretim Fakültesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Fakültesi

Bartın Üniversitesi Merkezi Derslik Binası

Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Batman Üniversitesi İ.İ.B.F

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Kazım Karabekir MYO

Gümüşhane Üniversitesi B.E.S.Y.O

Gümüşhane Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakültesi

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Binası

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Atatürk Üniversitesi Oltu Yer Bilimleri Fakültesi

T.C.Emniyet Genel Müd. Polis Akademisi Gölbaşı Kampüsü Rektörlük ve İdari Birimler Binası

Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları

Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Diş Hekimliği Fakültesi

Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Aksaray Üniversitesi BESYO Binası

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi

Aksaray Üniversitesi Merkezi Derslik ve 1000 Kişilik Amfi

MAKÜ Eğitim Fakültesi Projesi

Karaman Polis Meslek Yüksekokulu

Düzce Üniversitesi Merkezi Amfi ve Derslik Binası